Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση;

Πριν από τη διαδικασία επιλογής θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία συμφωνούν με την προκήρυξη του διαγωνισμού και εφαρμόζονται αυστηρά σε όλους τους υποψηφίους, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση.