Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ποιες πληροφορίες πρέπει να δώσω στον Αξιολογητή Ταλέντου και πόσος χρόνος απαιτείται για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο για να δώσετε μέσω του Αξιολογητή Ταλέντου όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστεί η εξεταστική επιτροπή για να βαθμολογήσει τις απαντήσεις σας. Βοηθήστε την εξεταστική επιτροπή να αξιολογήσει αν πληροίτε τα κριτήρια που έχουν οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ. Διαμορφώστε τις απαντήσεις σας με βάση αυτά τα κριτήρια, ώστε ο Αξιολογητής Ταλέντου να γίνει πιο ουσιαστικός και η αξιολόγησή του ευκολότερη.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ερωτήσεις και απαντήστε ανάλογα. Σε γενικές γραμμές, θα σας ζητηθεί να περιγράψετε πτυχές της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας σας που σχετίζονται με την ερώτηση. Θα σας ζητηθούν πληροφορίες όπως ονόματα εργοδοτών, περιγραφή των θέσεων εργασίας σας, ημερομηνίες έναρξης και λήξης, ποσοστό του χρόνου που αφιερώσατε σε ένα συγκεκριμένο καθήκον, κ.λπ.

Η εξεταστική επιτροπή θα βαθμολογήσει με κριτήριο τη συνάφεια, τη διάρκεια και το επίπεδο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που εμφανίζονται στον Αξιολογητή Ταλέντου της ηλεκτρονικής σας αίτησης.