Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι ισχύει σε περίπτωση που ένας υποψήφιος γνωρίζει κάποιο από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής;

Question categories:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την EPSO ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων.