Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερες διαδικασίες επιλογής, ειδικότητες και/ή ομάδες καθηκόντων;

Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε σε διαδικασίες επιλογής για τις οποίες είστε επιλέξιμοι, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην προκήρυξη διαγωνισμού/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σας επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να πρέπει να υποβάλετε μία αίτηση ανά ειδικότητα και/ή ομάδα καθηκόντων.