Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ποια είναι τα καθήκοντα του βοηθού στα όργανα της ΕΕ;

Question categories:

Οι βοηθοί ασκούν κατά κανόνα εκτελεστικά και τεχνικά καθήκοντα (διοικητικά καθήκοντα, δημοσιονομικά καθήκοντα, επικοινωνία, έρευνα, χάραξη και υλοποίηση πολιτικής κ.λπ.). Ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην εσωτερική διαχείριση των οργάνων, κυρίως δε σε δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα και θέματα προσωπικού, στην πληροφορική, τη διαχείριση εγγράφων και την επιστημονική εργαστηριακή έρευνα.