Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πίνακας επιτυχόντων

Ο κατάλογος του διαγωνισμού έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας. Πληροφορίες σχετικά με τα προσλαμβάνοντα θεσμικά όργανα και τις σχετικές ποσοστώσεις θα βρείτε στη σελίδα του καταλόγου.

Post date:

Final results of the competition - Administrators in policymaking and law-making in the field of food safety

Publication of assessment center and final competition results in the candidates’ EPSO accounts: 21/10/2022 Number of candidates on the reserve list: 33 Minimum score: 121.00 points The reserve list will be published on our web site around a month after the publication of the final competition results in the candidates' EPSO accounts.

Post date:

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι για τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 26/04/2022 Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 95 Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 52​

Post date:

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO ), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς , να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής. Πρόεδρος Wasbauer, Veronique Αναπληρωτής πρόεδρος Ahbe, Martin Casalta, Sylvie Dalpozzo, Luca De Clercq, Guido Dehon, Pierre-Jacques Μέλη Bloemendal, Jan Bokor, Peter Cayuela, Luc Dajka, Bela De Smet, Kris Dionisi, Andrea Fiorino, Luigi Goll, Michael Horvath, Agnes Jacobi, Tobias Kilgallen, Brian Kovacs, Sandor Le Borgne, Helene Logar, Barbara Menendez, Daniel Orlandi, Maria Chiara Pakalin, Sazan Palmisano, Tiziana Petrova Cerchia, Silvia Piscoi, Paul Plantady, Martial Rademakers, Eline Samsel, Anna Serrano Jimenez, Marta Tascon Cabrero, Ruben Ivan Theocharis, Taxiarchis Von Kietzell, Jan Warnel, Joanna Wiesner, Lale Wolf, Michel Αναπληρωματικά μέλη N/A

Post date:

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι για τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 28/03/2022 Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού: 90 Αξιολογητής ταλέντου – ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού: 52

Post date:

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι για τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 16/11/2021 Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί/-ες στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (Αξιολογητής ταλέντου): 245

Post date: