Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

The lists for the competition "EPSO/AD/390/21" have been published on our website.Information about recruiting institutions and quotas can be found on the specific list’s page.

Post date: 04/14/2023 - 14:33

Publication of assessment center and final competition results for "EPSO/AD/390/21" in the candidates’ EPSO accounts: 03/04/2023Number of candidates on the reserve list: 47Minimum score: 121The reserve list will be published in the Official Journal and on our web site around a month after the publication of the final competition results in the candidates' EPSO accounts.

Post date: 04/03/2023 - 15:42

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

BERNSEL Johanna

Αναπληρωτής πρόεδρος

SALIBA Paul

ROSENBAUM Eckehard

Μέλη

BERGER Bernhard

D'EUGENIO Joachim

CRISAN Ana-Lucia

HENDRIX Katleen

PAKALIN Sazan

BLANC SIMONETTI Florence

FILIPESCU Daniela

TZAMALIS Georgios

Αναπληρωματικά μέλη

KONRAD Robert

KARBAUSKAITĖ Lina

BLASS RICO Ana María

TEMMINK Harrie

Post date: 04/11/2022 - 16:08

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 01/03/2022

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού: 140

Αξιολογητής ταλέντου – ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού: 28

Post date: 03/04/2022 - 11:16

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψηφίους του διαγωνισμού EPSO/AD/390/21 ότι σημειώνεται, επί του παρόντος, καθυστέρηση, στο πλαίσιο της αξιολόγησης από τον «αξιολογητή ταλέντου».

Θα ενημερώσουμε τους υποψηφίους μέσω της ατομικής τους μερίδας EPSO καθώς και μέσω του ιστοτόπου μόλις καταστούν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

 

 

Post date: 11/19/2021 - 10:37

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 01/07/2021

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 518

Post date: 07/02/2021 - 08:36