Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανθρώπινοι πόροι

Το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός οράματος και μιας στρατηγικής σε θέματα ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέπουν στα θεσμικά όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ να προσλαμβάνουν, να διατηρούν και να αναπτύσσουν ένα ταλαντούχο, αφοσιωμένο και ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό, ευθυγραμμισμένο στις ανάγκες τους.