Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

Το έργο των δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων της ΕΕ έχει άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευημερία των πολιτών της. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι της ΕΕ συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποφάσεων που ωφελούν το κοινό. Παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη στους υπεύθυνους και τις υπεύθυνες για τη λήψη των αποφάσεων εκπονώντας σχέδια πολιτικών που αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής στην ΕΕ, όπως είναι, μεταξύ πολλών άλλων, η δικαιοσύνη, η υγεία, η εργασία, οι επιχειρήσεις, η φορολογία και η πληροφορική. 

Υπεύθυνος/Υπεύθυνη πολιτικής

Περιγραφή καθηκόντων

Οι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνες πολιτικής παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη σε ανώτερες/ανώτερους υπαλλήλους κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ σε ευρύ φάσμα τομέων, από την εξωτερική πολιτική έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους ανθρώπινους πόρους και τη διαχείριση των προγραμμάτων. 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, οι υπεύθυνοι και οι υπεύθυνες πολιτικής εκτελούν διάφορα καθήκοντα, τα οποία περιλαμβάνουν την διαμόρφωση αναλύσεων και λύσεων· την εκπόνηση στρατηγικών· την πραγματοποίηση έργων· τον συντονισμό των εργασιών μεταξύ των υπηρεσιών και των θεσμικών οργάνων· τη διοργάνωση δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ και την επικοινωνία με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
 
Βασικά προσόντα

Πρέπει να έχετε καλή γνώση δύο τουλάχιστον γλωσσών της ΕΕ, πτυχίο σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα για να προσληφθείτε στον βαθμό AD 5 (κατώτατη βαθμίδα για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους) καθώς και πολυετή σχετική πείρα για να προαχθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7). Τα βασικά προσόντα μπορεί να ποικίλλουν, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

  • 0
  • 1