Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Равенство

 По-долу са представени някои примери за това как EPSO превръща равните възможности в реалност:

  • При всички процедури за подбор последователно се прилага политика на равни възможности и се спазва законодателството на ЕС и международното антидискриминационно законодателство, включително Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
  • Предоставят се разумни улеснения за кандидатите със специфични нужди, дължащи се на увреждане или здравословно състояние.
  • Безпристрастността е основният принцип, който ръководи работата на конкурсните комисии на EPSO. Членовете на конкурсната комисия се назначават от различни среди, за да се гарантира баланс по отношение на пол, възраст, националности, езици и т.н. Те са обучени в съответствие с най-високите професионални стандарти за подбор и въз основа на обективни и непредубедени методи за оценка.

По този начин EPSO се стреми да гарантира, че всички кандидати имат еднакви възможности и достъп до процедурите за подбор.

Сред останалите действия на EPSO са:

  • Извършване на систематичен статистически анализ и мониторинг на елементите от тестовете, за да се гарантират стандартизирани и обективни, основани на компетентности методи и оценки.
  • Събиране на систематични отзиви от кандидатите чрез проучвания на удовлетвореността, които позволяват на EPSO непрекъснато да се подобрява.
  • Извършване на анонимизирани прегледи на автобиографии и оценяване на писмените тестове въз основа само на обективни критерии.
  • Извършване на проверки на достъпността на комуникацията, процедурите за подбор и тестовете на EPSO. Ако е необходимо, EPSO изготвя адаптирани формати, достъпни за помощни технологии.

Повече подробности можете да намерите в раздела с Често задавани въпроси относно равните възможности.

Нуждаете ли се от специални мерки във връзка с тестовете за подбор на EPSO поради увреждане или отклонение в здравословното състояние? Научете повече, като прочетете раздела с важна информация в дясната част на тази страница.

 

Гледайте нашия видеоклип по-долу, за да научите повече за всички възможни улеснения, които предоставяме по време на тестовете за подбор на кандидати с увреждания или специфични нужди:

Video file