Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Членове на конкурсната комисия - Юрист-лингвисти с френски език (FR)

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Frédérique Locoge

Заместник-председател

Sandra Barre-Cogerino

Членове

Sandra Barre-Cogerino

Francis Gros-Bonnivard

Gérard Schroeder

Anne Cathaly-Stelkens

Laszlo Nyssen

Sarah Jund

Заместник-членове

Marie Vassilopoulos

Anne Le Drezen

Reference number: 
EPSO/AD/377/20

Дата на актуализиране
17/09/2020 - 09:30