Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Членове на конкурсната комисия - Администратори в областта на политиката относно химикалите

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

BERNSEL Johanna

Заместник-председател

SALIBA Paul

ROSENBAUM Eckehard

Членове

BERGER Bernhard

D'EUGENIO Joachim

CRISAN Ana-Lucia

HENDRIX Katleen

PAKALIN Sazan

BLANC SIMONETTI Florence

FILIPESCU Daniela

TZAMALIS Georgios

Заместник-членове

KONRAD Robert

KARBAUSKAITĖ Lina

BLASS RICO Ana María

TEMMINK Harrie

Reference number: 
EPSO/AD/390/21

Дата на актуализиране
13/05/2022 - 07:25