Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители

Последна актуализация: 13.12.2022 г.

На тази страница можете да намерите актуализирана информация относно всички валидни или изтекли списъци на успешно преминалите подбор за договорно наети служители.

Срокът на валидност на тези списъци може да бъде удължен допълнително в бъдеще.

Всички CAST PERMANENT списъци са безсрочни (EPSO/CAST/P/1-18/2017, EPSO/CAST/P/19-20/2018, EPSO/CAST/P/21-22/2019, EPSO/CAST/P/23-25/2022).

Следните списъци са валидни до 31.12.2023 г.:

 • EPSO/CAST/1-6/07 - CAST 27 / RELEX 2007
 • EPSO/CAST/RELEX/2008 - CAST RELEX 2008
 • EPSO/CAST/SECR/2008 - CAST Секретари 2008
 • EPSO/CAST/02/2010 - Секретари, финансови асистенти и финансисти (етап 1)
 • EPSO/CAST/02/2010 - Секретари, финансови асистенти и финансисти (етап 2)
 • EPSO/CAST/S/1/2011 - Преводачи
 • EPSO/CAST/S/2/2012 - Грижи за деца
 • EPSO/CAST/S/3/2012 - Управление на сгради
 • EPSO/CAST/S/5/2013 - Научни изследователи
 • EPSO/CAST/S/7/2013 - Сигурност на ИКТ
 • EPSO/CAST/S/8/2014 - Шофьори
 • EPSO/CAST/S/11/2015 - Управление на сгради
 • EPSO/CAST/S/12/2015 - Сигурност / GFIII / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД
 • EPSO/CAST/S/13/2015 - Грижи за деца

Валидността на следните списъци изтича:

 • EPSO/CAST/25/05 - CAST 25 - краен срок: 30.6.2022 г.
 • EPSO/CAST/01/2010 - Грижи за деца - краен срок: 30.6.2022 г.
 • EPSO/CAST/S/6/2013 - Психолози в детски заведения - краен срок: 30.6.2022 г.
 • EPSO/CAST/CRO/2009 - CAST Хърватия - краен срок: 30.6.2022 г.
 • EP/CAST/S/9/2014 - Европейска администрация (администратор на парламентарни изследвания – само ЕП) - краен срок: 30.6.2022 г.
 • EP/CAST/S/14/2015 - Сигурност GFI (само за Европейския парламент) – краен срок: 30.6.2019 г.
 • EP/CAST/S/16/2016 - Шофьори GFI (само за ЕП) – краен срок: 27.3.2019 г.
 • EPSO/CAST/S/12/2015 - Сигурност / GFIV / Регионални съветници по сигурността / само ЕСВД - краен срок: 31.12.2022 г.