Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Срещам проблеми с попълването на кандидатурата си. Какво да направя?

Системите на EPSO поддържат най-често използваните интернет браузъри. Ако срещнете проблеми, моля, опитайте се първо да използвате друг браузър, преди да се свържете с нас. Не се препоръчва да използвате мобилно устройство за попълването на кандидатурата си.

За придвижване във формуляра за кандидатстване и за преминаване от един формуляр в друг (например, за да използвате данни от предишни кандидатури) не използвайте бутоните „Напред“ и „Назад“ от интернет браузъра, а бутоните, които се показват на екрана (бутон „Назад към профила“).

Копирайте текстове само от обикновен текстов файл (.txt) и с помощта на прост текстов редактор (например NotePad за Windows, TextEdit за Mac OS X), за да избегнете появата на ненужни шпации или несъвместими символи. 

Ако не можете да валидирате кандидатурата си, трябва да проверите в раздел „Преглед“ на вашата кандидатура. Информацията, която се появява в червено, указва, че липсват данни или че има грешка.

Ако съответният проблем продължава, трябва да се свържете незабавно със службата на EPSO за контакти с кандидатите и във всеки случай доста преди крайния срок за кандидатстване, тъй като не можем да ви гарантираме отговор, ако вашият въпрос е изпратен по-малко от 5 дни преди крайния срок. Моля, имайте предвид, че кандидатурите, които не са подадени до крайния срок, не могат да бъдат разглеждани.