Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Имаше проблем с един от моите въпроси с избор между няколко отговора — какво мога да направя?

Ако имате сериозни съмнения относно съдържанието на тестов въпрос, свържете се с нас само чрез уебсайта на EPSO (службата за контакт с кандидатите) в срок от 3 календарни дни от датата на провеждане на вашите тестове на компютър, като опишете какъв е бил въпросът (неговото съдържание), за да можем да идентифицираме с точност съответния въпрос или въпроси, и обясните възможно най-ясно естеството на предполагаемата грешка. Моля, посочете също така вашия номер на кандидат (вж. съответното приложение към обявлението за конкурса).

Ако даден въпрос не отговаря на строгите критерии за качество на EPSO, въпреки наличието на щателен контрол на качеството, се прилагат следните корективни мерки:

  • въпросът се коригира или се отстранява от базата данни
  • въпросът се анулира, а точките се преразпределят между останалите въпроси от теста.
  • Ако се прилага процедура за „анулиране“, това ще бъде отразено в подробните резултати чрез маркировка „N“ за neutralisation.