Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Възстановяват ли се разходите за пътуване?

EPSO не покрива пътни разходи, свързани с участието ви в тестове на компютър или предварителни/междинни тестове (т.е. тестове с въпроси с избор между няколко отговора, тест „организация на текущата работа“ и тестове по писмен превод).

Кандидатите, които са поканени на тест за работа по казус или писмен тест в съответната област и чийто адрес на пребиваване е в държава извън ЕС, имат право да поискат възстановяване на част от пътните им разноски, ако тези тестове са част от тестовете в рамките на центъра за оценяване (моля, вижте съответното обявление за конкурс).

Когато участвате в тестове в рамките на центъра за оценяване може да имате право да поискате възстановяване на част от вашите разходи за пътуване, но не и на всички направени разходи (член 2). Освен това, що се отнася до дневните разходи, част от тях могат да бъдат покрити само ако различните тестове в рамките на центъра за оценяване се провеждат в два последователни дни или между тях има максимум три дни (член 6). Никаква част от разходите ви за настаняване няма да бъде покрита за нощувка преди или след тестовете в рамките на центъра за оценяване в съответствие с правилата по-долу:

Важно:  Моля, имайте предвид, че разполагате с 3 месеца от датата на вашия тест, за да изпратите пълно заявление за покриване на част от пътните /дневните разходи.

По принцип адресът на пребиваване, посочен във вашия EPSO профил, ще бъде използван като основа за изчисляване на сумата.

Ако отговаряте на условията, моля:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

За повече информация относно кандидатстването за покриване на част от пътни и/или дневни разходи, моля, вижте този въпрос по темата.