Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какви са инструкциите за полагане на тестове на компютър?

Question categories:

За подробности за броя на въпросите, продължителността на тестовете и изисквания минимум точки, моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес за вашата процедура за подбор.

Всички тестове на EPSO се провеждат дистанционно. Моля, вижте ИТ изискванията за успешно полагане на дистанционно провежданите тестове на EPSO. Налична е и специална информация относно използването на служебни компютри за онлайн тестовете. Подробни инструкции за тестовете, провеждани дистанционно, се изпращат заедно с поканата за тестовете чрез EPSO профилите на кандидатите.