Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как ще се избират кандидатите по безсрочната процедура за подбор CAST (CAST Permanent)?

Question categories:

Изпращането на кандидатура в рамките на безсрочна процедура за подбор CAST не означава само по себе си, че ще бъдете поканен(а) да се явите на тестовете. Само кандидатите, определени от набиращите персонал служби, ще бъдат поканени да се явят на тестовете за подбор, ако и когато възникне необходимост от това.

Процесът на подбор се състои от следните етапи:

  1. Кандидатите попълват и валидират своите кандидатури и ги актуализират поне веднъж на всеки шест месеца, за да потвърдят интереса си и да останат видими в базата данни.
  2. Когато възникне необходимост от това, набиращите персонал служби избират от базата данни с валидирани и видими кандидатури кандидатите, чиито профили най-добре съответстват на изискванията на тези служби.
  3. Избраните кандидати биват поканени на тестовете за подбор, организирани от EPSO. Това са тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър. Тези тестове се провеждат дистанционно. Вижте повече информация
  4. Кандидатите, които издържат тестовете за подбор, ще бъдат поканени на тестове за наемане на работа, организирани от съответните набиращи персонал служби. Тези тестове може да включват интервю и други форми на оценяване.
  5. Кандидатите, които преминат успешно тестовете за наемане на работа, може да получат предложение за работа.