Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какъв вид договор ще ми бъде предложен?

Question categories:

Видът на договора ще зависи от много елементи, включително от службата за наемане на персонал.

За повече информация относно договорните условия вж. глава 5 „Набиране на персонал“ на поканата за изразяване на интерес.