Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Мога ли да бъда включен/а в списък с предварително подбрани кандидати за повече от един профил и/или функционална група?

Question categories:

Да, може да бъдете включен/а в списък с предварително подбрани кандидати за повече от един профил и/или функционална група?

Ако бъдете избран/а повече от един път (от различни служители за подбор на персонал) за един и същ профил и за една и съща функционална група, ще трябва да се явите на тестовете само веднъж.

Ако бъдете подбран/а за различни профили/функционални групи, ще получите покана да се явите на тестовете за тези профили/функционални групи по реда, в който EPSO е получила съответните искания от страна на службите, набиращи персонал.

Нито наемащата служба, нито кандидатите, нито EPSO могат да повлияят на реда на обработване на исканията за провеждане на тест.