Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Възникна проблем с един от въпросите с избор между няколко отговора в тест по безсрочната процедура за подбор CAST — какво мога да направя?

Question categories:

Ако имате сериозни съмнения относно съдържанието на тестов въпрос, моля, свържете се със службата на EPSO за контакт с кандидатите в срок от един (1) календарен ден (т.е. до края на деня, следващ деня на провеждане на тестовете), като ясно посочите обстоятелствата и своя номер на кандидат (вж. каква е процедурата в поканата за изразяване на интерес).

Ако даден елемент не отговаря на критериите за качество на EPSO, ще бъдат приложени следните корективни мерки:
- елементът ще бъде коригиран или отстранен от базата данни;
- корективни мерки могат да бъдат взети в случаите, когато EPSO смята, че възникналият проблем е повлиял отрицателно върху резултата на даден кандидат.