Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/01/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 11

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date: 29/01/2021 - 11:52

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 04/11/2020

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 19

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 06/11/2020 - 10:58

В EPSO профилите на кандидатите, чиито тестове в центъра за оценяване бяха отложени поради COVID-19, са публикувани нови покани.
Дата на публикуване: 22/07/2020

Post date: 24/07/2020 - 12:00

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

BEUVE-MERY Hubert

Заместник-председател

DALPOZZO Luca

LEMOIGNE Brigitte

THENNER Birgitt

VAN ERPS Dirk

Членове

ABBOTT Henry

ALMA Patricia

ASSETTA Raffaella

BACCI Chiara

BARYN Marcin

BORZILLO Gianpiero

CALLES SANCHEZ Alfonso

CAPRARU IANUS Georgiana

CASTALDO Giorgio

CSORDAS Annamaria

DEBILLE Godelieve

DIONYSSOPOULOU Fotini

DRAGOTA Mihai

DRIESSEN-REILLY Miriam

EMPL Erich

ERHART Michael

ERNST Barbara

FLYNN Leo

GNIADZIK Justyna

HARTMANN Benjamin

HAYDER Roberto

HELD Ansgar

JANKOVA Teodora

JARECSNI Lazlo

KOLODZIEJAK Andreas

KOTULA Marcin Krystian

KOTZ Sabine Maria

KOZLOWSKA-SUGAR Ewa

LONGHI Giovanni

MEGALIDIS Dimosthenis 

MICHEJEFF Tarja

PATUZZI Giovanni

PETANOVA Lenka

PIANA Lucia

POPOV Athanase

POZZATO Vera

RAMONDINO Marco

SAMBAIN Brigitte

SCHLOESSLEN Pascal

SEBHATU Jonas

SIMONIS Irmantas

SPOORMANS Thomas

STANECKI Rafal

SZCZUCKA Natalia

THOMAS Béatrice

TIPALDI Marco

URRACA CAVIEDES Carlos

ZAHRA Helga Josette

Заместник-членове

DE AZEVEDO E BOURBON Maria Joao

LE GLAUNEC Jean-Stéphane

LESKINEN Marjut

PERESA Irena

VAN BIESEN Guy

VANDERVEKEN Stéphane

COLETTA BAUER Maria Grazia

DE ALMEIDA GOMES Maria De Fatima

LARSSON-HAUG Helena

PASSALACQUA Roberto

PELLISTRANDI Blandine

ROSIGNOLI Roberto

SZYCHOWSKA Katarzyna

VIEILLEDENT-MONFORT Catherine

Post date: 09/01/2020 - 16:28

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 17/12/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 19

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Post date: 18/12/2019 - 12:10

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 24/10/2019

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 19

Talent Screener: без ограничение — всички отговарящи на условията кандидати са поканени в центъра за оценяване.

Post date: 05/12/2019 - 15:36

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 27/09/2019

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 19

Post date: 30/09/2019 - 12:28