Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Администратори по защита на евромонетите срещу фалшифициране

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 26/01/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 11

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Reference number: 
EPSO/AD/374/19 - 5

Дата на актуализиране
29/01/2021 - 10:53