Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Европейска публична администрация

Работата на публичната администрация на ЕС оказва пряко въздействие върху растежа и благосъстоянието на гражданите на Съюза. 

Публичните администратори допринасят за оформянето на решения, които са от полза за обществеността. Те подпомагат активно лицата, отговорни за вземането на решения, като изготвят политики по всички аспекти на живота на ЕС, като например правосъдие, здравеопазване, работа, бизнес, данъци, информационни технологии и др. 

Служител по политиките

Описание на длъжността

Служителите по политиките предоставят насоки и подкрепа на висшите служители при разработването, изпълнението и оценката на политиките на ЕС в широк кръг от сектори — от външната политика до правата на човека, човешките ресурси и управлението на програми. 

В ролята си на служители, отговарящи за политиките, те изпълняват различни задачи, включително изготвяне на анализи и решения, разработване на стратегии, изпълнение на проекти, координиране на работата между отделите и институциите, организиране на обществени консултации относно действията на ЕС и поддържане на връзка с външни заинтересовани страни.
 
Основни квалификации

Трябва да владеете добре поне 2 езика на ЕС и да имате висше образование в подходяща област, за да започнете работа на степен AD 5 (началната степен за администратори), и няколко години подходящ опит, за да се присъедините към нас на по-висока степен (AD 7). Ключовите квалификации могат да се различават, така че винаги проверявайте специфичните изисквания, когато се публикува процедура за подбор.

Научете повече за процедурите за подбор и различните категории персонал.

Можете също така да намерите възможности за работа или да посетите нашата страница за стажове.

  • 0
  • 1