Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Epsos prov

multiple choice tests

Epsos uttagningsprov och urvalsförfaranden innehåller en rad prov som ska bedöma de sökandes allmänna och specifika kompetenser. Läs Epsos allmänna kompetensram om du vill veta mer.

Meddelandet om uttagningsprov är det enda officiella dokument som innehåller detaljerad information om vilka prov som Epso faktiskt använder för ett visst uttagningsprov.

På den här sidan finns exempel på olika prov. De ska bara ge en bild av vilken typ av prov som Epso kan använda för sina uttagningsprov och ska inte träna de sökande inför proven. Det ligger utanför Epsos mandat.

Läs mer om Epsos urvalsförfaranden på vår sida Epsos prov: myter och fakta.

 

EPSOS PROV – NY MODELL FÖR UTTAGNINGSPROV (FRÅN 2023)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

You can also see a sample mock-test for an EPSO competition.

EPSOS PROV – TIDIGARE MODELL FÖR UTTAGNINGSPROV (FRAM TILL 2022)

Viktigaste etapperna

  • Behörighet – uttagningskommittén bedömer om de sökande uppfyller behörighetskriterierna och minimikraven.
  • Talent screener – enbart för uttagningsprov för specialister. I sin ansökan uppmanas de sökande att uppge yrkesmeriter, yrkeserfarenhet och utbildningar, som sedan bedöms av uttagningskommittén.
  • Datorbaserade prov med flervalsfrågor – prov i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande och, för vissa uttagningsprov för specialister, prov på områdesrelaterade kompetenser. Alla prov övervakas på distans. Läs noga våra meddelanden om it-krav för att delta i Epsos distansövervakade prov | EU Careers och jobbdatorer och nätbaserade prov | EU Careers.
  • Utvärderingscentrum – slutetappen för testningen av allmänna och områdesrelaterade kompetenser enligt Epsos tidigare modell för uttagningsprov (prov som publicerats före slutet av 2022). Genom de olika proven utvärderar uttagningskommittén olika kompetenser, bland annat förmågan till analys och problemlösning, kommunikation, prioritering och organisation samt kvalitet och resultat. Proven vid utvärderingscentrumet anordnas på nätet (distans) och hålls vanligtvis på olika dagar.

Provtyper

Klicka på en profil nedan så kommer du till en lista med möjliga prov för den profilen och några exempel på frågor du kan få.

Handläggare (AD – generalister)

Handläggare (AD – specialister)

Assistenter (AST)

Assistenter (AST-SC)

Tolkar (AD)

Juristlingvister (AD)

Översättare (AD)

Contract Agents / CAST Permanent

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.