Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Epsos prov

multiple choice tests

Epsos uttagningsprov och urvalsförfaranden innehåller en rad prov som ska bedöma de sökandes allmänna och specifika kompetenser. 

Meddelandet om uttagningsprov är det enda officiella dokument som innehåller detaljerad information om vilka prov som Epso faktiskt använder för ett visst uttagningsprov.
Alla meddelanden publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

På den här sidan hittar du några exempel på prov som Epso kan använda under uttagningsproven. Provexemplen ska enbart ge dig en bild av provens struktur och innehåll. Det är inte meningen att proven ska användas för att träna de sökande inför proven. Det ligger utanför Epsos mandat.

Läs mer om Epsos urvalsförfaranden på vår sida Epsos prov: myter och fakta.

Vi uppmanar dig att läsa Epsos allmänna kompetensram som innehåller information om de kompetenser som de EU-institutioner och EU-organ som Epso jobbar för anser vara nödvändiga för att effektivt kunna utföra ett visst jobb. Epso bedömer vissa av kompetenserna under urvalsfasen medan andra bedöms av institutionerna och organen under rekryteringsfasen. 

 

EPSOS PROV – NY MODELL FÖR UTTAGNINGSPROV (FRÅN 2023)
EPSOS PROV – TIDIGARE MODELL FÖR UTTAGNINGSPROV (FRAM TILL 2022)

Main steps

  • Eligibility - evaluation of eligibility criteria and minimum requirements is done by the Selection Board.
  • Talent screener- only used for specialist competitions. In their application form, candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Computer based multiple-choice tests - verbal, numerical, abstract reasoning tests and, for certain specialist competitions, tests on field-related competencies. All tests are remotely proctored. 
  • Assessment centre phase - the final stage for the testing of general and field-related competencies under EPSO’s former competition model (published until the end of 2022). Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others. The Assessment Centre tests are organised in an online format (remote) and the tests usually take place on different dates.

Types of tests

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST)

Assistants (AST-SC)

Interpreters (AD)

Lawyer-linguists (AD)

Translators (AD)

KONTRAKTSANSTÄLLDA/CAST PERMANENT

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. 

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information). Try our verbal sample tests.
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information). Try our numerical sample tests.
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements). Try our abstract sample tests.

Competency test for each profile

Currently, EPSO is responsible only for organising the reasoning skills tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions have adapted the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.