Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Personalkategorier i EU-institutionerna

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Den fast anställda personalen utgör kärnan i EU-förvaltningens personalstyrka och är uppdelad i tre personalkategorier: handläggare (AD), assistenter (AST) och sekreterare/kontorspersonal (AST/SC).

Handläggare

Handläggarna arbetar inom en rad olika områden som rättsliga frågor, juridik, ekonomi, finans, miljö och klimat, utrikespolitik, jordbruk, it-frågor, kommunikation, personalfrågor, forskning, översättning och tolkning. 

De har bland annat till uppgift att utforma politik och lagstiftning, ansvara för analyser och rådgivning, utföra tillsyn, delta i internationella förhandlingar, samarbeta med externa aktörer och partner, föra en dialog med allmänheten och granska och översätta EU:s rättsakter. 

En karriär som handläggare omfattar lönegraderna AD 5 till AD 16, där AD 5 är ingångsnivån för personer med universitets- eller högskoleutbildning och AD 15 och AD 16 är avsedda för generaldirektörer. 

För vissa specialisttjänster kan du också rekryteras direkt i AD 6 eller AD 7, men då krävs relevant utbildning och dessutom flera års arbetslivserfarenhet för de flesta profiler. 

För att bli mellanchef måste du ha lönegrad AD 9 till AD 12. Du måste också ha tidigare chefserfarenhet för att få delta i urvalsförfarandet och kunna bli rekryterad inom de högre lönegraderna.

Assistenter

Assistenter har för det mesta praktiska eller tekniska funktioner inom t.ex. finans, kommunikation, administration, forskning, it-frågor och policyarbete. 

En karriär som assistent omfattar lönegraderna AST 1 till AST 11, där ingångsnivån vanligtvis är lönegraderna AST 1 eller AST 3. 

Sekreterare/kontorspersonal – stödpersonal
 
Som sekreterare eller kontorspersonal arbetar du vanligtvis med kontorsarbete eller administrativt och tekniskt stöd. Det kan till exempel handla om att göra färdigt dokument och filer, bistå arbetet i enheten eller avdelningen (t.ex. möten, kalendrar och tjänsteresor), sammanställa och sprida information (uppdatera databaser och filer) och utföra manuella uppgifter.  

Sekreterare och kontorspersonal är anställda i lönegraderna AST/SC 1 till AST/SC 6. Nyanställda börjar vanligtvis i lönegrad AST/SC 1 eller AST/SC 2. 

 

Läs mer i lönetabellen

Läs mer om urvalsförfaranden och lediga jobb för fast anställda.

Det går att jobba för EU som kontraktsanställd under en viss tid. 

Kontraktsanställda utför många olika manuella eller administrativa uppgifter och kan bidra med extra kapacitet på specialistområden där det råder brist på fast anställd personal.

De är i allmänhet visstidsanställda (högst sex år vid alla EU-institutioner), men i vissa fall kan kontrakten omvandlas till en fast anställning (vid kontor, byråer, delegationer eller representationer). 

Kontraktsanställda rekryteras på två olika sätt: via urvalsförfarandet för Cast Permanent eller genom riktade utlysningar

I den första typen av urvalsförfarande står Cast för Contract agents selection tool medan Permanent betyder att du kan lämna in en ansökan när som helst – det finns ingen sista ansökningsdag.

Cast Permanent omfattar en rad olika jobbprofiler. I urvalsförfarandet söker du till en viss profil och inte till en specifik tjänst.

EU:s institutioner, organ och byråer kan också rekrytera kontraktsanställda för att tillsätta specifika tjänster genom riktade utlysningar för kontraktsanställda. I sådana fall fastställs en sista ansökningsdag för varje ledig tjänst. 

Eftersom behovet av kontraktsanställda ökar kan riktade utlysningar komma att publiceras för många olika profiler, t.ex. webbansvariga, handläggare, översättare och tolkar, projektsamordnare, säkerhetspersonal, vetenskapliga och tekniska chefer, chaufförer, kommunikatörer och forskare. 

Läs mer om ansökningsförfarandet för både Cast Permanent och riktade utlysningar för kontraktsanställdasidan om urvalsprocessen.

De sökande som blir godkända i urvalsförfarandet erbjuds ett visstidskontrakt. I vissa av EU:s organ och byråer kan kontrakten omvandlas till en fast anställning.

Alla jobb för kontraktsanställda är uppdelade i fyra tjänstegrupper (nivåer):

Tjänstegrupp

Lönegrad

Uppgifter

IV

13–18

Ledande, utredande, språkliga och liknande tekniska uppgifter under ledning av fast eller tillfälligt anställd personal.

III

8–12

Administrativa uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter under ledning av fast eller tillfälligt anställd personal.

II

4–7

Kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorsledning och liknande uppgifter under ledning av fast eller tillfälligt anställd personal.

I

1–3

Manuellt och administrativt servicearbete under ledning av fast eller tillfälligt anställd personal.

Läs mer i lönetabellen (14/12/2023 – C/2023/1544).

Hitta lediga jobb för kontraktsanställda.

Tillfälligt anställda rekryteras för att tillsätta lediga tjänster inom EU:s institutioner och byråer under en viss tid – från ett par månader till några år. 

Som tillfälligt anställd kan du t.ex. få utföra tillsyn och arbeta med rättsliga, vetenskapliga eller finansiella frågor, analysera politik och data och arbeta med it, administration, forskning, kommunikation och programmering.

Tillfälligt anställda kan behöva ha olika utbildningsbakgrund och specialistkunskaper, beroende på om de arbetar som assistenter eller handläggare. 

En tillfällig tjänst som handläggare omfattar lönegraderna AD 5 till AD 6 eller högre. En tillfällig tjänst som assistent omfattar lönegraderna AST 1 till AST 3, men kan vara högre för vissa mer specialiserade profiler.

Läs mer i lönetabellen

Läs mer om urvalsförfaranden och lediga jobb för tillfälligt anställda.

EU:s praktikprogram ger dig som nyligen blivit klar med din utbildning chansen att lära dig mer om EU, utveckla dina yrkeskunskaper och utvidga ditt nätverk.

Praktik ger en bra inblick i EU:s arbete inom en rad områden, t.ex. juridik, personalfrågor, miljö, kommunikation, finans, dataskydd, forskning, utrikespolitik och immaterialrätt. 

Praktiken hos EU:s institutioner och byråer varar vanligtvis i fem månader

För att kunna söka praktik måste du ha en universitets- eller högskoleutbildning. Som praktikant får du utföra samma typer av arbetsuppgifter som handläggare i lägre lönegrader.

De flesta praktikplatser är betalda, vanligen cirka 1 200 euro i månaden.

Läs mer om praktikplatserna och om hur du söker på vår sida om praktik

Du kan också läsa om hur du blir studentambassadör för EU.

EU:s institutioner och byråer rekryterar nationella experter när de behöver personal med en unik kompetens inom t.ex. teknik, säkerhet, juridik eller finansiella frågor.  

Tjänster för nationella experter annonseras ofta ut på Epsos sida med lediga jobb. I platsannonserna hittar du alla uppgifter om urvalsprocessen, villkoren för utstationeringen, behörighetskraven och en beskrivning av arbetsuppgifterna. 

De rekryterande institutionerna, organen eller byråerna sköter själva sina ansöknings- och rekryteringsförfaranden. 

Vänd dig till ditt lands ständiga representation vid EU om du vill veta mer.

Det finns flera andra personalkategorier, t.ex.

• extraanställda 
• EU-experter
• parlamentsassistenter
• frilansande översättare och tolkar
• personal för underhåll och matsalar.

Läs mer om de olika kategorierna och hur du söker till dem