Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Personalkategorier i EU-institutionerna

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

EU-jobben delas in i olika personalkategorier: fast anställd personal, kontraktsanställda, tillfälligt anställda, utstationerade nationella experter, praktikanter med flera. 

Klicka på flikarna nedan för en beskrivning av varje personalkategori. 

Du kan också läsa mer om urvalsprocessen för att lära dig mer om urvalsförfarandena för varje personalgrupp. 

I våra exempelprov kan du se vilka färdigheter du redan har och vilka andra som du kanske måste utveckla för att klara ett urvalsförfarande. 

Du kan också läsa mer om olika jobbprofiler och lediga jobb.

Den fast anställda personalen utgör kärnan i EU-förvaltningens personalstyrka och är uppdelad i tre personalkategorier: handläggare (AD), assistenter (AST) och sekreterare/kontorspersonal (AST/SC).

Handläggare

Handläggarna arbetar inom en rad olika områden som rättsliga frågor, juridik, ekonomi, finans, miljö och klimat, utrikespolitik, jordbruk, it-frågor, kommunikation, personalfrågor, forskning, översättning och tolkning. 

De har bland annat till uppgift att utforma politik och lagstiftning, ansvara för analyser och rådgivning, utföra tillsyn, delta i internationella förhandlingar, samarbeta med externa aktörer och partner, föra en dialog med allmänheten och granska och översätta EU:s rättsakter. 

En karriär som handläggare omfattar lönegraderna AD 5 till AD 16, där AD 5 är ingångsnivån för personer med universitets- eller högskoleutbildning och AD 15 och AD 16 är avsedda för generaldirektörer. 

För vissa specialisttjänster kan du också rekryteras direkt i AD 6 eller AD 7, men då krävs relevant utbildning och dessutom flera års arbetslivserfarenhet för de flesta profiler. 

För att bli mellanchef måste du ha lönegrad AD 9 till AD 12. Du måste också ha tidigare chefserfarenhet för att få delta i urvalsförfarandet och kunna bli rekryterad inom de högre lönegraderna.

Assistenter

Assistenter har för det mesta praktiska eller tekniska funktioner inom t.ex. finans, kommunikation, administration, forskning, it-frågor och policyarbete. 

En karriär som assistent omfattar lönegraderna AST 1 till AST 11, där ingångsnivån vanligtvis är lönegraderna AST 1 eller AST 3. 

Sekreterare/kontorspersonal – stödpersonal
 
Som sekreterare eller kontorspersonal arbetar du vanligtvis med kontorsarbete eller administrativt och tekniskt stöd. Det kan till exempel handla om att göra färdigt dokument och filer, bistå arbetet i enheten eller avdelningen (t.ex. möten, kalendrar och tjänsteresor), sammanställa och sprida information (uppdatera databaser och filer) och utföra manuella uppgifter.  

Sekreterare och kontorspersonal är anställda i lönegraderna AST/SC 1 till AST/SC 6. Nyanställda börjar vanligtvis i lönegrad AST/SC 1 eller AST/SC 2. 

 

Läs mer i lönetabellen

Läs mer om urvalsförfaranden och lediga jobb för fast anställda.

It is possible to work for the EU on a fixed-term contract basis. 

Contract agents (or staff) carry out a number of manual or administrative tasks and may provide additional capacity in specialised fields where an insufficient number of officials is available.

They are generally recruited for fixed-term  contracts (maximum 6 years in any EU Institution), but in some cases they can be offered contracts for an indefinite duration (in offices, agencies, delegations or representations). 

Contract staff is recruited in two different ways: via the CAST Permanent procedure or via an ad hoc selection process

In the first type of selection, the word CAST stands for Contract Agents Selection Tool while Permanent means that it is open-ended, with no application deadline.

CAST Permanent positions are available for a wide range of job profiles. In this selection, candidates apply for a profile and not for a specific job position.

EU institutions, bodies and agencies can also recruit contract staff to fill specific positions via ad hoc contract staff vacancies. In this case, for each vacancy an application deadline is set. 

As contract staffing needs arise, ad hoc vacancies may be published for a wide range of profiles such as webmasters, policy officers, linguists, project coordinators, security officers, scientific engineering managers, drivers, communication specialists, researchers, to name but a few. 

Learn more about application procedures for both CAST Permanent and ad hoc contact staff vacancies on our Selection process page.

In both CAST Permanent and ad hoc cases, candidates who are successful in obtaining a contract will be employed for a fixed amount of time. In some EU bodies and agencies, contracts could be extended for an indefinite duration.

All contract staff positions are divided into four function groups (career levels):
I.    Manual and administrative support-service tasks (FGI)
II.    Clerical or secretarial tasks, office management and other equivalent tasks (FGII)
III.    Executive tasks, drafting, accountancy and other equivalent technical tasks (FGIII)
IV.    Administrative, advisory, linguistic and equivalent technical tasks (FGIV)

Learn more details on this salary table.

Find available job opportunities for contract staff.

Tillfälligt anställda rekryteras för att tillsätta lediga tjänster inom EU:s institutioner och byråer under en viss tid – från ett par månader till några år. 

Som tillfälligt anställd kan du t.ex. få utföra tillsyn och arbeta med rättsliga, vetenskapliga eller finansiella frågor, analysera politik och data och arbeta med it, administration, forskning, kommunikation och programmering.

Tillfälligt anställda kan behöva ha olika utbildningsbakgrund och specialistkunskaper, beroende på om de arbetar som assistenter eller handläggare. 

En tillfällig tjänst som handläggare omfattar lönegraderna AD 5 till AD 6 eller högre. En tillfällig tjänst som assistent omfattar lönegraderna AST 1 till AST 3, men kan vara högre för vissa mer specialiserade profiler.

Läs mer i lönetabellen

Läs mer om urvalsförfaranden och lediga jobb för tillfälligt anställda.

EU:s praktikprogram ger dig som nyligen blivit klar med din utbildning chansen att lära dig mer om EU, utveckla dina yrkeskunskaper och utvidga ditt nätverk.

Praktik ger en bra inblick i EU:s arbete inom en rad områden, t.ex. juridik, personalfrågor, miljö, kommunikation, finans, dataskydd, forskning, utrikespolitik och immaterialrätt. 

Praktiken hos EU:s institutioner och byråer varar vanligtvis i fem månader

För att kunna söka praktik måste du ha en universitets- eller högskoleutbildning. Som praktikant får du utföra samma typer av arbetsuppgifter som handläggare i lägre lönegrader.

De flesta praktikplatser är betalda, vanligen cirka 1 200 euro i månaden.

Läs mer om praktikplatserna och om hur du söker på vår sida om praktik

Du kan också läsa om hur du blir studentambassadör för EU.

EU:s institutioner och byråer rekryterar nationella experter när de behöver personal med en unik kompetens inom t.ex. teknik, säkerhet, juridik eller finansiella frågor.  

Tjänster för nationella experter annonseras ofta ut på Epsos sida med lediga jobb. I platsannonserna hittar du alla uppgifter om urvalsprocessen, villkoren för utstationeringen, behörighetskraven och en beskrivning av arbetsuppgifterna. 

De rekryterande institutionerna, organen eller byråerna sköter själva sina ansöknings- och rekryteringsförfaranden. 

Vänd dig till ditt lands ständiga representation vid EU om du vill veta mer.

Det finns flera andra personalkategorier, t.ex.

• extraanställda 
• EU-experter
• parlamentsassistenter
• frilansande översättare och tolkar
• personal för underhåll och matsalar.

Läs mer om de olika kategorierna och hur du söker till dem