Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Förmåner

Som EU-anställd omsätter du Europeiska unionens värden i konkreta insatser, bidrar till att utforma beslut och genomför planer som påverkar miljontals EU-invånare.

Samtidigt har du en rad jobbrelaterade, personliga och ekonomiska förmåner och möjligheter till fortbildning.

Här nedanför kan du läsa mer om vilka förmåner som EU erbjuder sina anställda.

Det kan vara mycket krävande att hänga med i det snabba tempot vid EU-institutionerna. EU vill dock att de anställda ska ha en sund balans mellan arbete och privatliv, eftersom det hjälper människor att vara sitt bästa jag både på jobbet och hemma.

Om du börjar jobba för EU-institutionerna kan du förena ditt arbetsliv och privatliv – utan att behöva göra avkall på något.

Flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete, tillgång till en rad kurser för personlig utveckling och en inkluderande arbetsplats med stor mångfald, utlandsförmåner (t.ex. rese- och utlandstillägg) och ”familjevänliga” förmåner (t.ex. barnbidrag, Europaskolan och föräldraledighet) är bara några exempel på det som ska främja personalens välbefinnande.

Oavsett om du söker ett fast jobb eller en tillfällig anställning erbjuder EU-institutionerna en konkurrenskraftig lön som motsvarar din kompentens och erfarenhet och ditt ansvar.

Lönerna varierar efter lönegrad och tjänst: För fast anställd personal ligger ingångslönen på mellan 3 000 euro för assistenter (AST) och 5 000 euro för handläggare (AD). För kontraktsanställda är ingångslönen mellan 2 000 och 2 500 euro. Du får högre lön allteftersom du går vidare i karriären utifrån prestation och tjänstgöringstid.

Läs mer i lönetabellen

Beroende på din familjesituation och var du arbetar kan du också ha rätt till extra förmåner, till exempel barntillägg, utlandstillägg, ersättning för hemresor eller särskilt utlandstillägg.

Läs mer i tjänsteföreskrifterna för EU-anställda

Om du har barn eller vill ha barn i framtiden, tänk på att du då har rätt till extra förmåner som hushålls- och barntillägg, föräldraledighet, utbildningstillägg och ett årligt bidrag till hemresor för dig och dina familjemedlemmar om du rekryterades från utlandet.

Om du jobbar i Bryssel eller Luxemburg är det en extra fördel: Båda städerna är familjevänliga och har utmärkta nationella och internationella skolor och bra barnomsorg. För barn till EU-anställda finns också Europaskolan med en flerspråkig och multikulturell skolmiljö.

 

Europaskolan

Europaskolan är ett nätverk av officiella skolor som styrs gemensamt av de 27-EU-länderna. Målgruppen är främst barnen till personalen vid EU-institutionerna. Europaskolans uppdrag är att erbjuda eleverna en flerspråkig och mångkulturell skolgång av god kvalitet från förskolan till gymnasiet. Undervisningen bedrivs på de officiella EU-språken. Det finns flera språksektioner på varje skola och det är modersmålet (L1) som avgör vilken sektion eleven får gå i. För sammanhållningens skull och för att erbjuda en genuin multikulturell skolgång läggs också stor vikt vid att eleverna ska lära sig, förstå och använda främmande språk.

Europaskolan består just nu av 13 skolor med cirka 28 300 inskrivna elever. De flesta elever går på skolorna i Bryssel och Luxemburg, men det finns också skolor i andra EU-länder.

Läs mer om Europaskolans mål och principer och se var skolorna ligger.

Om du jobbar vid EU-institutionerna har du möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt under hela din karriär.

Genom att fortbilda sig kan personalen behålla sin höga motivation, gå vidare i karriären och nå sin fulla potential.

Det finns ett brett kursutbud, till exempel utbildningar om EU-diplomati, inkludering och mångfald, EU:s olika sakpolitiska områden, förbindelserna mellan institutionerna, arbetsplatsfrågor, it och digitala lösningar.

Europeiska förvaltningsskolan (Eusa) har inrättats specifikt för att anordna kurser av hög kvalitet för EU-anställda från alla institutioner.

När du börjar jobba för EU ska du kunna arbeta på minst två EU-språk och innan du kan få din första befordran måste du visa att du kan arbeta på ett tredje språk.

I sitt dagliga arbete jobbar de EU-anställa på flera språk. Att ständigt utveckla sina språkkunskaper är en viktig del av karriären och därför finns ett stort utbud av språkkurser.