Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Epsos allmänna kompetensram

Sedan 2010 har Epso använt en kompetensram som består av åtta allmänna kompetenser. Vi publicerade en ny kompetensram i början av 2022 som började användas under 2023.

I kompetensramen fastställs de kompetenser som de EU-institutioner och EU-organ som Epso jobbar för anser vara nödvändiga för att effektivt kunna utföra ett visst jobb. Epso bedömer vissa av kompetenserna under urvalsfasen medan andra bedöms av institutionerna och organen under rekryteringsfasen. 

Tänk dock på att EU-institutionerna för specialistprofilerna vill ha sökande som är högt kvalificerade på sina områden. Information om områdesrelaterade kompetenser och om prov som utvärderar både allmänna och områdesrelaterade kompetenser hittar du i meddelandet om uttagningsprov. Det är det enda officiella dokument som innehåller detaljerad information om vilka prov som Epso faktiskt använder för ett visst uttagningsprov. Alla meddelanden publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Här nedan hittar du de allmänna kompetenserna och deras respektive ”ankare”.

Läs mer om urvalsprovens struktur och innehåll på sidan om Epsos prov | EU Careers (europa.eu).