Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Allmänna och särskilda behörighetskrav

Allmänna och särskilda behörighetskrav är villkor som de sökande måste uppfylla för att kunna söka ett jobb inom EU-institutionerna. 

Kraven varierar beroende på om det rör sig om en fast anställning, en tillfällig anställning, en kontraktsanställning eller ett uppdrag som utstationerad nationell expert. 

Behörighetskrav och minimikrav anges i meddelandet om uttagningsprov, inbjudan att lämna intresseanmälan eller platsannonsen som följer med varje meddelande om lediga jobb

Läs mer om våra urvalsförfaranden på vår sida om hur du söker.
 

Allmänna behörighetskrav

Alla sökande måste uppfylla minst tre allmänna behörighetskrav:  

  • Åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter i ett EU-land.
  • Ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande nationell värnpliktslagstiftning.
  • Uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

EU:s institutioner, byråer och organ kan lägga till ytterligare kriterier.

Särskilda behörighetskrav

De sökande måste också uppfylla de särskilda krav som anges i meddelandet om uttagningsprov, inbjudan att lämna intresseanmälan eller platsannonsen.

  • Språkkrav 

Du måste ha den efterfrågade nivån i minst två officiella EU-språk för det urvalsförfarande som du söker till. Du hittar de särskilda språkkraven i meddelandet om uttagningsprov, inbjudan att lämna intresseanmälan eller platsannonsen. De olika språknivåerna definieras i Europeiska språknivåer – skala för självbedömning.

  • Utbildningskrav 

Minimikraven på utbildning skiljer sig åt mellan de olika profilerna. I allmänhet gäller följande:

Assistenttjänster i tjänstegrupp I (manuellt arbete och administrativt stöd), tjänstegrupp II (kontorsarbete, sekreteraruppgifter och kontorsledning) och tjänstegrupp III (administrativa, rådgivande, språkliga och tekniska uppgifter) kräver att du har en avslutad gymnasieutbildning. 

Handläggartjänster i tjänstegrupp IV kräver att du har en avslutad universitets- eller högskoleutbildning (minst tre års heltidsstudier).

  • Yrkeserfarenhet 

Du måste uppfylla kraven på yrkeserfarenhet i meddelandet om uttagningsprov, inbjudan att lämna intresseanmälan eller platsannonsen.

  • Ålderskrav

Det finns ingen högsta ålder för att få söka, men pensionsåldern för nya EU-anställda är 66 år. Läs mer i tjänsteföreskrifterna för EU-anställda.
 

Mer information finns i våra vanliga frågor och svar om behörighetskrav.