Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Kan jag få ersättning för resekostnader?

Epso bidrar inte till några resekostnader för ditt deltagande i datorbaserade prov, inledande prov eller mellanprov (dvs. prov med flervalsfrågor, inkorgsövning eller översättningsprov).

Sökande som kallas till ”case-övningen” eller ett skriftligt prov på området och som är bosatt i ett land utanför EU, kan däremot söka bidrag för sina resekostnader om proven ingår i de prov som görs vid utvärderingscentrumet (läs mer i relevant meddelande om uttagningsprov).

Om du deltar i proven vid ett utvärderingscentrum kan du om du är berättigad begära ett bidrag till dina resekostnader, men du kan inte få ersättning för alla dina utgifter (artikel 2). Bidrag till kostnader för uppehälle ges bara om de olika proven anordnas under två påföljande dagar eller med upp till tre dagars mellanrum (artikel 6). Du kan inte få bidrag för utgifter för inkvartering för natten före eller efter proven vid utvärderingscentrumet i enlighet med följande regler:

Viktigt:  Kom ihåg att du har tre månader på dig efter provdatumet att skicka din fullständiga ansökan om bidrag för resa och uppehälle.

Som regel använder vi bostadsadressen i ditt Epsokonto för att räkna ut ditt bidrag.

Om du har rätt till bidrag ska du

  •  fylla i blanketten för rättssubjekt (välj ”fysisk person”) och blanketten för bankuppgifter
  •  skriva ut och underteckna dem
  •  be din bank att stämpla blanketten för bankuppgifter
  •  skriva ut, fylla i och underteckna ansökan om bidrag
  •  skicka in de tre blanketterna, en kopia av ditt id-kort eller pass och bevis på din resa och/eller inkvartering till följande adress:

Europeiska rekryteringsbyrån
Sökandes resekostnader
L-107
1049 Bryssel
Belgien

Läs mer om hur du söker bidrag till utgifter för resa och uppehälle