Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent)

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Titta också gärna på platsannonserna hos EU-byråernas nätverk.


EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Engelskspråkiga (EN) juristlingvister Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Portugisiskspråkiga (PT) juristlingvister Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Litauiskspråkiga juristlingvister (LT) Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Spanskspråkiga juristlingvister (ES) Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Slovakiskspråkiga (SK) juristlingvister Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Nederländskspråkiga juristlingvister (NL) Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) Informationsteknik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Finans (CAST Permanent) Ekonomi, finans och statistik FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Korrekturläsare (CAST Permanent) Språk FG III EU-institutionerna N/A no deadline for application
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Säkerhetsverksamhet (CAST Permanent) Security FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
It-säkerhet (CAST Permanent) Security FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Juridik (CAST Permanent) Juridik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Säkerhetsverksamhet, inklusive regional säkerhet (CAST Permanent) Security FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Översättare (CAST Permanent) Språk FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Kommunikation (CAST Permanent) Kommunikation FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Teknisk säkerhet (CAST Permanent) Security FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) Stödpersonal FG I EU-institutionerna N/A no deadline for application
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) Stödpersonal FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Administration / Personal (CAST Permanent) Personaladministration FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Informations- och dokumentsäkerhet (CAST Permanent) Security FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Job vacancies
Fast anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Expert på teknik och integritet Informationsteknik AD 5 Europeiska datatillsynsmannen Bryssel (Belgien)
Chefsrådgivare EU-förvaltning AD 14 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Biträdande generaldirektör EU-förvaltning AD 15 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Chefsrådgivare EU-förvaltning AD 14 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Chefsrådgivare EU-förvaltning AD 14 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Registerhantering och arkiv Politikombud EU-förvaltning AD 5 Europeiska datatillsynsmannen Bryssel (Belgien)
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Säkerhetsassistent Security FG III Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Socialassistent Stödpersonal FG III Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Projektrådgivare Forskning och utveckling FG IV (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Handläggare specialiserad på läkemedelsbrist och brist på medicintekniska produkter EU-förvaltning FG IV (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten Amsterdam (Nederländerna)
Sambandsassistent EU-förvaltning FG III (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten Amsterdam (Nederländerna)
Personalassistent
Personaladministration FG III Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån) Riga (Lettland)
STATISTIKER Ekonomi, finans och statistik FG IV Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
JURIDISK HANDLÄGGARE Juridik FG IV (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Kontorsassistent för posthantering Stödpersonal N/A (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Administrativ assistant
Stödpersonal FG III Europeiska datatillsynsmannen Bryssel (Belgien)
Administrativ assistant
EU-förvaltning FG III (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten Bratislava (Slovakien)
Dataanalytiker Forskning och utveckling FG IV (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten Bratislava (Slovakien)
Evenemangsansvarig EU-förvaltning FG IV (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten Bratislava (Slovakien)
Policyansvarig EU-förvaltning FG IV (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Ljubljana (Slovenien)
Expert – Utveckling av dataprodukter Informationsteknik FG IV (EEA) Europeiska miljöbyrån Köpenhamn (Danmark)
Ekonomiskt stödhandläggare för internationella samarbetsprojekt Stödpersonal FG III (EMCDDA) Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk Lissabon (Portugal)
Säkerhetsansvarig Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Säkerhetsansvarig Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Projekthandläggare EU-förvaltning FG III Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) Budapest (Ungern)

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent)

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Titta också gärna på platsannonserna hos EU-byråernas nätverk.


EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)
Befattning: Spanskspråkiga juristlingvister (ES)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Portugisiskspråkiga (PT) juristlingvister
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Slovakiskspråkiga (SK) juristlingvister
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Litauiskspråkiga juristlingvister (LT)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Engelskspråkiga (EN) juristlingvister
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Nederländskspråkiga juristlingvister (NL)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Säkerhetsverksamhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Finans (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk säkerhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utbildningspsykologer (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Informations- och dokumentsäkerhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: It-säkerhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Säkerhetsverksamhet, inklusive regional säkerhet (CAST Permanent)
Domain(s):
Security
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent)
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Job vacancies

Fast anställd

Befattning: Chefsrådgivare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chefsrådgivare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Expert på teknik och integritet
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska datatillsynsmannen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Registerhantering och arkiv Politikombud
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska datatillsynsmannen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chefsrådgivare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Biträdande generaldirektör
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Handläggare specialiserad på läkemedelsbrist och brist på medicintekniska produkter
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Nicosia (Cypern)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Ekonomiskt stödhandläggare för internationella samarbetsprojekt
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (EMCDDA) Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Tjänsteorter: Lissabon (Portugal)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Dataanalytiker
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Säkerhetsansvarig
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekthandläggare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL)
Tjänsteorter: Budapest (Ungern)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Evenemangsansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Expert – Utveckling av dataprodukter
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EEA) Europeiska miljöbyrån
Tjänsteorter: Köpenhamn (Danmark)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sambandsassistent
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: Europeiska datatillsynsmannen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kontorsassistent för posthantering
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Säkerhetsassistent
Domain(s):
Security
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalspecialist
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ansvarig för övervakningsprocessen
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: STATISTIKER
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Socialassistent
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: