Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Hur söker jag bidrag till utgifter för resa och uppehälle?

Ta med dig följande till utvärderingscentrumet:

  • De tre blanketterna nedan (ifyllda och undertecknade).
  • En kopia av ditt id-kort (båda sidor vid behov) eller pass.
  • Resehandlingar.

Följande styrkande resehandlingar godtas:

  • Flyg: boardingkort eller en kopia av biljetten (bara fakturan räcker inte).
  • Tåg, buss och båt: kopia av biljetten (bara fakturan räcker inte).
  • Bil: originalkvittot för drivmedel och/eller motorvägsavgifter (kvittona får vara daterade högst två dagar innan du gör provet vid utvärderingscentrumet och ska gälla för en väg som leder till utvärderingscentrumet).

Om du inte lämnar in handlingarna avslås din ansökan.

  • Hotellräkning, om du är berättigad till bidrag för inkvartering (se avsnitt 6 i reglerna).

Om du inte har alla styrkande handlingar på provdagen kan du skicka alla handlingar med post till Bryssel eller Luxemburg, beroende var ditt prov anordnas.

Om provcentrumet ligger i Bryssel:

Europeiska rekryteringsbyrån
Sökandes resekostnader
L-107
1049 Bryssel
Belgien

eller

om ditt provcentrum ligger i Luxemburg:

Epsos Luxemburgkontor
EU-domstolen, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg, Luxemburg

Adressen i ditt Epsokonto måste vara din officiella bostadsadress vid tidpunkten för urvalsförfarandet. Vi rekommenderar att du sparar kopior på alla handlingar.

Om du deltar i proven vid ett utvärderingscentrum kan du om du är berättigad begära ett bidrag till dina resekostnader, men du kan inte få ersättning för alla dina utgifter (artikel 2). Bidrag till kostnader för uppehälle ges bara om de olika proven vid utvärderingscentrumet anordnas under två påföljande dagar eller med upp till tre dagars mellanrum (artikel 6). Du kan inte få bidrag för utgifter för inkvartering för natten före eller efter proven vid utvärderingscentrumet i enlighet med följande regler:

Viktigt: Kom ihåg att du har tre månader på dig efter provdatumet att skicka din fullständiga ansökan om bidrag för resa och uppehälle.

 

Viktiga handlingar:

Blankett för ansökan om bidrag

Blankett för rättssubjekt: välj ”fysisk person”

Blankett för bankuppgifter