Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Mislim, da me v natečajnem postopku niste obravnavali pravično glede na mojo drugačnost. Kaj naj naredim?

V uradu EPSO se zavedamo pomena načela enakosti, vključevanja in raznolikosti ter si prizadevamo zagotoviti vsem kandidatom enake možnosti, enako obravnavanje in enako dostopnost.

Če smo vas po vašem mnenju obravnavali nepravično ali diskriminatorno zaradi vašega spola, rase, barve kože, narodne ali socialno pripadnosti, genetskih značilnosti, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, nas takoj kontaktirajte in nam sporočite svoja opažanja in mnenje.

Povratnim informacijam naših kandidatov namenjamo veliko pozornost, saj so kandidati v središču naših politik in praks uveljavljanja načela enakosti, vključevanja in raznolikosti. Več informacij o našem uresničevanju teh politik boste našli na naši spletni strani o enakih možnostih.