Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Európsky výbor regiónov: Študijné návštevy

Dátum uzávierky
no deadline for application
Miesto(-a): 
Brusel (Belgicko)

Inštitúcia/agentúra

Študenti, ktorí chcú dokončiť svoj pracovný projekt alebo ktorí sa zaujímajú o to, ako miestne a regionálne samosprávy prispievajú k právnym predpisom EÚ v oblastiach, ako sú občianstvo, súdržnosť, zmena klímy, verejné obstarávanie a bezpečnosť, môžu požiadať o krátkodobú študijnú návštevu. Študijné návštevy sú vynikajúcou príležitosťou na oboznámenie sa so zemepisným rozmerom politík EÚ. Okrem toho poskytujú príležitosť na posilnenie akademickej prípravy, keďže ponúkajú priame skúsenosti s prácou poradného orgánu EÚ.

Študijné návštevy sú stáže, ktoré Výbor regiónov neodmeňuje. Ak chcú byť uchádzači prijatí na študijnú návštevu, musia buď:

  • predložiť potvrdenie o financovaní (vo forme štipendia, grantu atď.) od iného subjektu, napríklad univerzity, verejného/súkromného subjektu alebo mimovládnej organizácie;
  • alebo predložiť potvrdenie o tom, že študijná návšteva je neoddeliteľnou súčasťou ich vzdelávania (napríklad ak sa študijná návšteva vyžaduje ako súčasť výskumu v oblasti štúdia alebo na dokončenie štúdia).

Kto sa môže prihlásiť: občania EÚ.

Občania tretích krajín (vrátane Spojeného kráľovstva) sa môžu prihlásiť a môžu byť vybraní vo výnimočných prípadoch, najmä ak je ich kandidatúra predmetom osobitného záujmu VR a ak spĺňajú požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov o prisťahovalectve týkajúce sa legálneho pobytu a práce v Belgicku.

Uchádzač musí byť držiteľom minimálne bakalárskeho titulu (alebo musí absolvovať polovicu bakalárskeho štúdia, ktoré sa považuje za relevantné pre prácu Výboru regiónov).

Uchádzači s vynikajúcou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ a uspokojivou znalosťou francúzštiny alebo angličtiny.

Trvanie: 1 mesiac až 4 mesiace (možnosť predĺženia na 6 mesiacov v závislosti od dostupných zdrojov)

Dátum nástupu: kedykoľvek, na základe dohody.