Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Preslav M., finančný asistent

V Európskom parlamente pracujem už päť rokov. Na mojom oddelení poskytujeme poradenstvo a podporu poslancom Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o správu zmlúv ich miestnych asistentov a miestnych poskytovateľov služieb. „Miestni“ v tejto súvislosti znamená, že operácie sa uskutočňujú v krajinách, v ktorých boli poslanci Európskeho parlamentu zvolení. 

Mojou úlohou je zabezpečovať, aby sa žiadosti poslancov Európskeho parlamentu vybavovali profesionálne a aby sa platby ich zamestnancom a poskytovateľom služieb realizovali včas. Dôležitou súčasťou mojej práce je overovať a zaručovať zákonnosť a správnosť týchto transakcií zabezpečovaním dodržiavania príslušných pravidiel. 

Rozmanitosť situácií a otázok, ktorým každý deň čelím, a zároveň udržiavanie priameho kontaktu s poslancami Európskeho parlamentu a ich asistentmi považujem za najnáročnejší, ale aj najzaujímavejší aspekt mojej práce. Navyše ma teší vedomie toho, že moja práca prispieva k riadnemu a transparentnému hospodáreniu s finančnými prostriedkami a rozpočtom Parlamentu.