Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie
Reserve list
Rezervný zoznam - Administrátori pre oblasť vedeckého výskumu – aplikácie dátových vied
Referencia
EPSO/AD/371/19 - 2

ATZORI    Manfredo
BALAHUR-DOBRESCU    Alexandra
CASALE    Pierluigi
CERASA    Andrea
CONSOLI    Sergio
GOMEZ GUTIERREZ    Emilia
IACUS    Stefano Maria
MARTINEZ FERNANDEZ    Ana Maria
SOLER GARRIDO    Josep Vicent
STRONA    Giovanni

Aktualizovaný dátum
16/03/2021
Platnosť zoznamu
See our dedicated page to have more information on this list validity.
Institutions that can recruit from this list
All institutions can now recruit candidates from this list.

Jeden alebo viacerí úspešní uchádzači výslovne požiadali, aby sa ich meno neuverejnilo.