Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie:

Kliknite na tlačidlo/tlačidlá nižšie a zobrazí sa zadanie týkajúce sa „pohovoru s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI)“, ktorý je súčasťou testu v diaľkovom hodnotiacom centre v rámci uvedeného výberového konania.

V tomto zadaní sa opisuje pracovná situácia, na ktorú sa bude vzťahovať pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI). Prosíme Vás, aby ste si preštudovali on-line zadanie, a pripravili sa tak na toto cvičenie.

Pohovor sa bude týkať situácie opísanej v zadaní a okrem toho budú doň zahrnuté ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať z uvedeného zadania.

V deň pohovoru si môžete počas pohovoru pozrieť pripravené vopred poznámky. Pohovor si však nemôžete nahrávať ani si robiť ďalšie poznámky. Vezmite, prosím, zároveň na vedomie, že v deň pohovoru nebude k dispozícii žiadny čas na prípravu.

Pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie sa uskutočňuje na diaľku pomocou videokonferenčného nástroja. 

Podrobnosti o všetkých testoch v konkrétnych výberových konaniach nájdete v príslušnom oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Referencia: 
EPSO/AD/391/21 - 1, EPSO/AD/391/21 - 2