Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Pozvánka do hodnotiaceho centra - Administrátori so špecializáciou na audit, inšpekcie a hodnotenia v oblasti zdravia a bezpečnosti potravín

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 26/04/2022

Približný počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 85

Minimálny počet bodov potrebný na pozvanie: 12​

Reference number: 
EPSO/AD/392/21 - 3

Aktualizovaný dátum
02/05/2022 - 14:18