Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Odborníci na právny výskum – Právnici – Cyperské právo (CY)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 18/03/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 3

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/365/19 - AD5

Aktualizovaný dátum
22/03/2021 - 14:21