Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Konečné výsledky výberového konania - Asistenti – Infraštruktúra IT a cloud

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 01/09/2021

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 31

Minimálny počet bodov: 74​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 6

Aktualizovaný dátum
02/09/2021 - 10:18