Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Členovia výberovej komisie - Odborníci na právny výskum – Právnici – Grécke právo (EL)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Wolfgang Rosch

Zastupujúci predseda

Olsson Jerker

Členovia

Nele Hoekx

Fani Karayanni

Panagiotis Paraskevas

Zastupujúci členovia

Tom Skinner

Eleftheria Vrakotsoli

Reference number: 
EPSO/AD/366/19 - AD5, EPSO/AD/366/19 - AD7

Aktualizovaný dátum
17/09/2020 - 13:49