Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Kto bude pozvaný do ďalšej fázy?

Keďže do ďalšej fázy môže postúpiť len obmedzený počet uchádzačov, pozvaní budú len tí s najvyšším počtom bodov. Pôjde o uchádzačov, ktorých počet bodov je rovnaký alebo vyšší ako prahová hodnota.

Zoznam úspešných uchádzačov vypracuje výberová komisia v zostupnom poradí podľa celkového počtu získaných bodov.