Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Som tehotná alebo dojčím a mám otázky týkajúce sa účasti na výberových testoch. Na koho sa mám obrátiť?

Ak ste v období registrácie na výberové konanie tehotná, svoje otázky, problémy alebo žiadosti o úpravu môžete uviesť v prihláške spolu s lekárskym osvedčením potvrdzujúcim tehotenstvo a dátum pôrodu.

Ak zistíte, že ste v čase výberového konania tehotná alebo že na to obdobie pripadá dátum vášho pôrodu, čo najskôr nás informujte o tejto skutočnosti a zašlite lekárske osvedčenie potvrdzujúce očakávaný alebo skutočný dátum pôrodu.

Po preskúmaní vašej žiadosti vás budeme informovať o prípadných náhradných možnostiach.