Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Mám postihnutie alebo zdravotný stav, ktorý si vyžaduje úpravy výberových testov. Čo mám urobiť?

Ak počas výberových testov žiadate o úpravu z dôvodu postihnutia alebo zdravotného stavu, pri predkladaní žiadosti o úpravu by ste mali dodržať postup uvedený na našej stránke „Rovnaké príležitosti“. Tam nájdete aj rôzne typy možných úprav.

Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade podania žiadosti o primeranú úpravu počas výberových testov musíte predložiť osvedčenie potvrdzujúce vaše postihnutie alebo zdravotný stav vydané príslušnou vnútroštátnou organizáciou resp. povereným lekárom.