Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Nemôžem si vytvoriť konto EPSO, dostať sa naň a/alebo ho riadiť s technickými nástrojmi, ktoré používam v dôsledku svojho zdravotného postihnutia. Čo mám robiť?

Prístupnosť je pre úrad EPSO dôležitá. Neustále pracujeme na zlepšovaní prístupnosti komunikácie a výberových konaní.

Ak však narazíte na ťažkosti spojené s dostupnosťou vášho užívateľského konta EPSO alebo našej webovej stránky, bezodkladne nás kontaktujte a pošlite nám svoje pripomienky, problémy a odporúčania.

Ďalšie informácie o práci úradu EPSO na zlepšovaní dostupnosti nájdete na našej webovej stránke zameranej na rovnosť príležitostí.