Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Mám technické problémy s prihláškou. Čo mám robiť?

Systémy EPSO podporujú väčšinu najbežnejšie používaných internetových prehliadačov. V prípade ťažkostí skúste najskôr zmeniť prehliadač. Ak problém pretrváva, kontaktujte nás. Vypĺňanie prihlášky na mobile sa neodporúča.

Na pohyb medzi jednotlivými kartami prihlášky a jednotlivými prihláškami vo vašom konte EPSO nepoužívajte tlačidlá prehliadača „dopredu“ a „späť“ (napríklad ak chcete prejsť na údaje z vašich predošlých prihlášok), ale navigačné tlačidlá na stránke (Späť na konto).

Kopírovať a vkladať text by ste mali len z čisto textového súboru (.txt) pomocou jednoduchého textového procesora (napr. Notepad vo Windows, TextEdit v Mac OS X), aby ste sa vyhli vloženiu nepotrebných medzier alebo nekompatibilných znakov. 

Ak nemôžete validovať vašu prihlášku, mali by ste si ju skontrolovať v karte s názvom Prehľad na stránke vašej prihlášky. Chýbajúce alebo chybné informácie sú vyznačené červeným písmom.

V prípade, že problémy pretrvávajú, mali by ste bezodkladne kontaktovať kontaktnú službu EPSO pre uchádzačov, resp. by ste ju za každých okolností mali kontaktovať v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou, keďže vám nemôžeme zaručiť odpoveď, ak otázku pošlete menej ako päť dní pred uzávierkou. Prihlášky, ktoré neboli podané v stanovenej lehote, nemožno zohľadniť.