Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Všimol som si nesúlad medzi jednotlivými hodnoteniami v mojom preukaze schopností. Nemôže ísť o chybu?

Question categories:

Berte na vedomie, že kvalitatívne hodnotenia uvedené v preukaze schopností sa vzťahujú na jednotlivé časti výberového konania. Keďže sa výkon uchádzača v súvislosti s danou schopnosťou môže medzi jednotlivými časťami výberového konania líšiť, môžu sa líšiť aj tieto hodnotenia.