Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Ako sa môžem prihlásiť?

Prihláste sa online na jedno z výberových konaní uverejnených na webovom sídle úradu EPSO. Aby ste sa mohli prihlásiť, musíte mať používateľské konto EPSO. Prihlášky podané z vlastnej iniciatívy sa nezohľadňujú.