Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aké sú úlohy administrátora v inštitúciách EÚ?

Question categories:

Všeobecnou úlohou administrátorov je podporovať činiteľov s rozhodovacími právomocami pri plnení úloh danej inštitúcie alebo orgánu. Absolventi univerzít začínajú svoju kariéru v európskych inštitúciách obvykle ako administrátori v platovej triede AD5. Administrátori zamestnaní v rámci tejto triedy môžu pod vedením zodpovedného kolegu vykonávať v inštitúciách tri hlavné pracovné činnosti: tvorba politiky, operatívne plnenie úloh a riadenie zdrojov.

Hlavné úlohy, ktoré sa môžu v závislosti od inštitúcie líšiť, sú uvedené v oznámení o výberovom konaní..

Ďalšie užitočné informácie týkajúce sa stálych úradníkov môžete nájsť na našom webovom sídle.