Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Existuje veková hranica na prihlásenie?

Question categories:

Veková hranica nie je stanovená, ale úradníci automaticky odchádzajú do dôchodku po dosiahnutí veku 66 rokov. Viac informácií nájdete v služobnom poriadku úradníkov EÚ.